Årsmötet 2018-03-06

ÅRSMÖTET 2018 för Lindberga hembygdsförening hölls 6 mars i Valinge församlingshem. Mötet leddes av hembygdsföreningens förre ordförande Bertil Bengtsson på ett utomordentligt rutinerat sätt. Ekonomisk rapport och årsberättelse föredrogs och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet då revisionsberättelsen inte innehöll anmärkningar. Valberedningen