För nytt eller förnyat medlemsskap i Lindberga Hembygdsförening nyttjas Bankgiro 5796-2615 för inbetalning av medlemsavgift. Aktuell avgift är 120 kronor per person.

Vid inbetalning ange ”Medlemsavgift år” och namn på personer som betalar för medlemskap.