Årets sista evenemang på Klasa var allsången. Också detta år fick vi hjälp av……
Sven-Åke, Alf och George, munspelet, fiolen och dragspelet. Inte en enda visa i sånghäftet glömde vi och dessutom hade George med sej ett valspotpuri – åtta stycken kända valsmelodier och vi sjöng för full hals och kände trivsel i storstugan , ljusen på borden brann och vi dukade upp kaffet.

Det fanns en viss osamstämmighet vad tonarterna beträffar och förslagen om rätt tonart haglade…..skulle det vara F-dur, eller vad det kanske D?

……….men….vi var alltför få i kören….inte många hörsammade inbjudan till Allsång på Klasa detta år……..har evenemanget månne spelat ut sin roll? Jag hoppas inte det och det kommer att finnas med i programmet 2014.

/i-l.ö.

ALLSÅNG PÅ KLASA………..