i programmet den 5 oktober har vi  tvingats ställa in. Troligtvis kommer programpunkten tills vidare inte att återkomma. Deltagarantalet har minskat de senaste åren och nådde förra året bottenläge……..och vi kommer eventuellt att finna nya former för gemensam sång.

för styrelsen/ inga-lill ö.

ALLSÅNG PÅ KLASA