Lindberga hembygdsförening höll årsmöte 12 mars i Valinge församlingshem.
Ca 50 medlemmar hade infunnit sej….

…….och förhandlingarna, enligt dagordningen, gick ”geschwindt”. Årsmötet var väl förberett och Folke Rosengren blev vald till årsmötets ordförande och ledde förhandlingarna  rutinerat och korrekt. Bisittande sekreterare var Inga-Lill Österberg.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2014 fastställdes oförändrad till 100 kr.
Ny styrelseledamot blev Irene Drottz efter avgående Bo Karlsson.
Valberedningen presenterades och föreslog ett fåtal nya funktionärer, vilka valdes och hälsades välkomna till hembygdsföreningens organisation.
Två mångåriga föreningsmedarbetare , Bo Karlsson och Asta Andersson, avtackades med blommor och välförtjänt erkännsamma ord.
Efter årsmötesförhandlingar blev det förtäring och underhållning.

Underhållningen förtjänar nämnas speciellt; Stig Karlsson från Stamnared har sammanställt gamla 8 mm-filmer tagna på 50-och 60-talet till modernare teknik. Jag tror vi alla drabbades av nostalgi……det idylliska 50 -och 60- talet på landet med skörd och slåtter och kaffestunden på dikesrenen. Många utrop hördes från publiken……..det var bestämt många kända personer i galleriet av hästkarlar, slåttermaskins-och plog-”förare”, räfseskor och torvupptagare.
Vad kunde passa bättre än Jan-Erik Erikssons känslosamma sång – ”en bonddrängs funderingar”-

I-L. Ö.

Årsmöte 2013