Årsmötet hålls den 8 mars kl. 19.00

Mötet hålls kommer att hållas i “Vårt Hus” , Trönninge. OBS! ändrad lokal.

för styrelsen/Inga-lill österberg

Årsmöte 8 mars (OBS! ändrad lokal)