ÅRSMÖTET 11 mars hölls som vanligt i församlingshemmet i Valinge och ca 40 av
hembygdsföreningens medlemmar hade infunnit sej – något färre än förra året…

……..och årsmötet var i sedvanlig ordning väl förberett och inga större , kontroversiella frågor var på tapeten. Hembygdsföreningens organisation är tydlig och väl fungerande med kommittéer och ansvariga, och det är många val, som ska göras. Valberedningen med Bertil Karlsson som sammankallande har arbetat väl . Jag tror att Bertil Karlssons ledord är ”…..säj inte nej utan ja!”

Också i år blev Folke Rosengren vald till årsmötets ordförande och han svingade klubban…..nej, det var visst pennan, klubban lyste med sin frånvaro….geschwint ,och det blev valt och bemannat. Verksamhetsberättelse , ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse föredrogs och godkändes, ävenså för Kvarnstiftelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Under ”ordet fritt” presenterades sommarens utställning , som kommer att ha tema stolar .Alltså; upprop…..gamla stolar efterlyses! Tag kontakt med utställningsgruppen före 21 maj om ni har något intressant i stolväg!
Stig Karlssons stora arbete att digitalisera hembygdsfotografier 1987-2009 är snart avslutat. Stig har haft draghjälp av Britt Nilsson mfl att sätta text och personer till fotografierna
.
Vad vore ett årsmöte utan förtäring, underhållning och efter-förhandlingarna-prat- och- skratt mellan hembygdsvänner ! VEM hade gjort den underbara drömtårtan ? Vem kunde ana att det fanns en-stand-upp-talang i styrelsen ? Inge Johanssons historier och skrönor på bygdemål fick skratttårar att rinna!

Och så bifogar undertecknad årsmötesprotokollet för kännedom!

Klicka här, för att ladda ner årsmötesprotokollet.

inga-lill ö.

ÅRSMÖTET 11 mars hölls som vanligt i församlingshemmet i Valinge