förlades denna gång i ”Vårt Hus” i Trönninge och lokalen fungerade minst lika bra som tidigare års hemvist i Valinge.

Som ordförande för årsmötet valdes i år LHF:s förre ordförande Bertil Bengtsson.
Mötesförhandlingarna gick geschwindt. Årsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
Valberedningen hade , som vanligt, gjort ett utmärkt arbete och styrelse, kommitté-
medarbetare och övriga föreningsfunktionärer tillsattes på alla poster. Under ”ordet
fritt” framkom att temat för årets utställning blir ”100 år i hembygden”. Detta är
LHF:s sätt att deltaga i firandet av hembygdsrörelsens 100-årsjubiléum.

Ca 45 medlemmar var närvarande – samma trogna skara som brukar delta på
årsmötena. Serveringskommittén hade som vanligt gjort ett gott jobb och förtäringen
smakade utmärkt. Finstämd underhållning och försiktig allsång ingick också på detta
årsmöte…..Bert-Ove Andersson,som är ordförande i Träslövs hembygdsförening,
sjöng till eget gitarr-ackompagnemang visor av bla Taube och Dan
Andersson…..mycket trevligt och igenkännbart.

På årsmötet avtackades Britt Nilsson, Stig Karlsson och Gösta Olsson. Britt Nilsson
och Stig Karlsson förärades ”Hedersnål med lagerkrans” för lång och omfattande
hembygdsgärning, Gösta Olsson tackades för hedersamt styrelsearbete och
engagemang.

………Och så går Lindberga hembygdsförening in i ett nytt och intensivt
verksamhetsår !!

inga-lill ö

Årsmötet 2016 …