ÅRSMÖTET 2018 för Lindberga hembygdsförening hölls 6 mars i Valinge församlingshem. Mötet leddes av hembygdsföreningens förre ordförande Bertil Bengtsson på ett utomordentligt rutinerat sätt. Ekonomisk rapport och årsberättelse föredrogs och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet då revisionsberättelsen inte innehöll anmärkningar.

Valberedningen hade förberätt årsmötet väl och då dagordningen var genomgången fattades inga funktionärer/kommitté-medlemmar.

Efter förhandlingarna följde avtackningar ;

 

Barbro Johansson har under nästan 15 år varit engagerad i Klasa kommittén och deltagit i hus – och materialvård, visningar av hembygdsgården, skötsel av den stora trädgården, varit aktiv med växt/perennförsäljningen och tillsammans med övriga kommitté-medlemmar skapat populära och intressanta sommarutställningar.

Bertil Börjeson har under 19 år varit styrelseledarmot, bland annat som styrelsens sekreterare, fram till 2010 och också varit engagagerad i Klasakommittén under 10 år. Bertil avgår nu ur skötselkommittén för Klasa men kvarstår i Frågesportskommittén.

Bodil Henningsson slutar i Bolsekommittén efter ett något kortare engangemang. Bodil har flyttat och deltog därför inte i årsmötets avtackningscermoni

Lindberga hembygdsförening tackar för arbete och engagemang !!

Årsmötet avslutades med förtäring och underhållning. Underhållare var Tommy Lejon ,som sjöng kända och okända visor ur den svenska vis-skatten. Han accompangerade sej själv med gitarr och många fötter sågs stampa takten.

Årsmötet 2018-03-06

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *