Under 2015 röjde vi på Kyrkstallet och körde till Klasa.

Återblickar 2015 Kyrkstallet