Under 2015 röjde vi ur hönshuset, därefter renoveras och repareras det.

Återblickar 2015 Reparation av hönshus