Uppsättning av ”vridstockar”samt krona till vingarna.

Kranarbetet har utförts av Krantjänst i Varberg AB.
Balkarna har levererats av bröderna Allan och Karl-Erik Josefsson i Kampås utanför Källsjö.
Tryckimpregnering av balkar har utförts av Woodtec Varberg AB.
Krona till vingarna har levererats av Göran Wall smides AB.
Stålprodukter i övrigt har levererats av Stegerud Steel AB.

Balkar