Besök friluftsgudstjänsten på Klasa söndagen 24 juli