Bolsestämman den 7 maj kl 13 – 16 är ett samarbete mellan riksspeleman Lars-Henric Ohlström, hans fru Julia och Lindberga hembygdsförening.

”Ohlström som har födelsedag vid tiden för stämman, brukar bjuda in vänner till spel och grillning i parets hem vid Bolsevägen. Nu i år fyller han jämt och vände sig därför till hembygdsföreningen och föreslog en traditionell spelmansstämma vid Bolsestugan” berättar grannen Hans-Eric Östheden som är nyvald i föreningens styrelse.

”Det ska bli jätteroligt” säger Ewy Rosengren i den grupp som ansvarar för det lilla sydgötiska huset från 1700-talet. ”Stugan kommer att vara öppen och vi hälsar alla välkomna att komma in. Vi lovar att berätta” säger hon.

Programmet för stämman, med ungefärliga tider, ser ut så här:

13:00 Allspel med tillresta spelmän

Rondellpolka efter Johan Lindgren, Gunnestorp (1884-1962). Upptecknad och bearbetad av John Helge Johansson, Tofta i anslutning till invigningen av motorvägsetappen vid Gunnestorp i början av 1980-talet.

Bänkpolska från Ljusnarsberg av Inga-Lill Ohlström.

Bullaremarschen efter Niklas Olsson, Bohuslän (EÖ 61).

Sörens vals efter Karl Stenström (SvL 278)

13:30 Konsert. Riksspeleman Lars-Henric Ohlström med vänner och familj

14:30 Scenprogram med tillresta spelmän

15:40 Avslutande Allspel med tillresta spelmän (samma låtar som inledande allspelet).

Under hela stämman är det öppet för buskspel i Bolsestugans vårliga omgivningar.

Hembygdsföreningen reser ett stort tält på ängen vid sidan om stugan. Där serveras kaffe och tilltugg under hela stämman. Ett mindre tält placeras i vinkel med stugan för att skapa ett skydd mot vinden (som vanligtvis brukar komma från väst eller sydväst).

”Scenen” för programmet blir stugans vägg mot norr. Tanken är att publiken ska kunna njuta av musiken i den lilla sluttningen vid tomtgränsen. Det går också utmärkt att sitta på andra sidan stenmuren, på Bolseängen. Ta gärna med något att sitta på!

”Vi tar inte någon entréavgift, men vi ställer vår kanna på hylebåren och hoppas på ett litet bidrag till hembygdsföreningens verksamhet. Det vore roligt med riktigt fint vårväder och att stämman lockar riktigt många spelmän/-kvinnor och naturligtvisen stor publik” berättar Roland Eliasson i Bolsekommittén.

Bolsestämman finns också som en grupp på Facebook som kan öppnas och delas med vänner.

Bolsestämman