Balkar

Uppsättning av ”vridstockar”samt krona till vingarna. Kranarbetet har utförts av Krantjänst i Varberg AB. Balkarna har levererats av bröderna Allan och Karl-Erik Josefsson i Kampås utanför Källsjö. Tryckimpregnering av balkar har utförts av Woodtec Varberg AB. Krona till vingarna har