OBSERVERA att datum för vandringen runt Bönarpasjön är ändrat; sålunda INTE 23 augusti, utan är flyttad en vecka tillbaka, dvs till 16 augusti!

Datum för vandringen runt Bönarpasjön