…intresserade många ”hembygdare” och drygt 40 personer lyssnade till Pelle och Anna-Karin som berättade om företaget; man driver upp, och säljer mest pelargoner i både minut och parti.

Man har öppet mellan ungefär mars och augusti, men börjar så, och stickling-sätta, redan vecka 6 på vintern. Man odlar miljövänligt och bekämpar skadedjur biologiskt/naturligt dvs med hjälp av steklar som angriper ev löss. Växthusen har en odlingsyta på 2000 kvadratmetrar och det var mäktigt att stå och titta över dessa stora ytor fyllda med diverse växter som skulle ”växa till sej”. Flera av oss ställde odlingsfrågor och det gavs tillfälle att byta erfarenheter vid växthusets ”ljugarbänk” där vi också fick gott fika.

Tack, Bruces, för ett inressant besök!

Företagsbesök på Bruces handelsträdgård..