Hembygdsförbundet sände i början av året 2013 ut en förfrågan. Ville vi vara med och registrera frivilliga/ideella arbetsinsatser för hembygdsföreningens räkning? Man antog att ”gratis-tiden”för ideella föreningar var betydande och ville sätta ett pris på denna i kontakt med myndigheter.

Lindberga hembygdsförening har varit med i denna räkning/registrering. Hembygdsföreningens organisation är tydlig och strukturerad och ett antal nyckelpersoner tog på sej att månad för månad registrera ”arbetstid” för sej själva och medarbetare i olika grupper och kommittéer. Samtliga styrelsemedlemmar har också deltagit. Somliga har haft mycket och många att ”räkna på” och andra har haft färre, eller bara sej själva.

Kategorierna som har registrerats har varit Administration, Evenemang och Vård/Skötsel.
Kommentarer och resonemang:
Slutresultatet/antalet timmar blev 3740 = två arbetsår!
Fördelningen i tid mellan de olika aktivitetskategorierna är jämn , dvs ungefär lika mycket tid läggs på administration som på evenemang och vård/skötsel.
Sammanlagd tid ”toppar” (naturligtvis) på sommaren, då återfinns flest evenemang och flest personer är inblandade.
Man kan också se att i tider av färre evenemang ser man till att vårda/sköta om och ta hand om.
Om man räknar med timpenning =125 kr. blir årssumman 467.500 kr, alltså vi närmar oss en halv miljon kronor!!

Tack till alla som hjäpt till med denna registrering!

Inga-Lill Österberg, sekreterare

Hembygdsförbundet sände i början av året 2013 ut en förfrågan