För att hålla hembygdsgårdens park välansad, har Klasakommittén hjälp av en jourgrupp som bl a klipper gräs, skottar snö och annat som krävs. Gruppen består av 30 personer. Ett jourpass är två veckor.

Bertil Karlsson, bkarlsson04@gmail.com

Följande schema gäller för 2015

Omr. Namn Tel Jourveckor
10 Britt-Inger/Henry Andersson 0340-62 01 48 16-17
11 Marita/Gunnar Eliasson 0340-62 00 13 18-19
10 Evald Corneliusson/Georg Johansson 0340-350 95 20-21
11 Birgitta/Sven-Otto Johansson 0340-62 00 38 22-23
12 Britt-Marie/Alf Bengtsson 0340-62 03 49 24-25
Biod Jan Vastersson/Bo Gustavsson 0340-413 73 26-27
16 Ulla/Lennart Johansson 0340-320 02 28-29
6 Ulla/Börje Larsson 0340-6204 25 30-31
1 Sylvide/Inge Andersson 0340-321 01 32-33
Biod Birgitta/Jan Gustafsson 0340-62 04 10 34-35
7 Vivianne/Bengt Sturesson 0340-62 05 83 36-37
7 Kicki Hulté/Lars Fransson 0340-62 52 40 38-39
1 Christina Johansson/Jan Bertil Lundgren 0340-322 07 40-41
5 Annelie Svederberg/Mats Johansson 0340-62 53 25 49-50
6 Ingela/Erling Persson 0340-62 50 05 51-52
Jourgrupp Klasa