26 personer hade samlats i Stamnareds Bygdegård för att prata om kulturlämningar utmed Skuttran och dess biflöden. Lena Berglund på länsstyrelsen hade inventerat och visade bilder på vad hon hittat i naturen och på gamla kartor och höll en mycket intressant föredrag.

Lena hade hittat rester eller kartuppgifter på ca 30 skvaltkvarnar i området men det visade sig att hon ändå inte hade hittat alla. Bara i Stamnared hade hon missat 4 skvaltkvarnar.

Ibland kan det var svårt att tolka vad man hittar även för en expert. Det visade sig att hon tolkat det mesta rätt men inte allt. En mycket intressant kulturlämning som hon hittat och trodde vara någon form av vattenavledning visade sig vara ett konstgjort grävlingsgryt som några jägare byggt för att locka det grävlingar.

Kulturlämningar utmed Skuttran och dess biflöden