Centralorten och havet utgör gräns i väster, Viskadalen i norr, den gamla riksgränsen i öster och Himledalen i söder. Här bor en tiondel av kommunens invånare – i ett härligt landskap; från kustslätten med sköna havsbad i väster till den vackert kuperade, vandrings- och cykelvänliga naturen i öster.

I Lindberga föddes Danmarks siste påvevigde katolske ärkebiskop, Birger Gunnersen. Han föddes ca 1440. Hans far var klockare. Birger fick tidigt studera i Greifswald. Han hade anställning både vid svenska och danska hovet samt inom kyrkan. År 1497 blev han utnämnd till ärkebiskop i Lund. Han utformade själv sin vapensköld som vid hans död 1519 höggs in i den stensarkofag där han nu vilar. Sarkofagen är placerad i kryptan i Lunds domkyrka. Den föreställer en lind som symboliserar födelseorten. Den tredelade roten är treenigheten, stammen den odelbara gudomen, de fem grenarna och rosorna är Frälsarens sår, och de tio bladen är tio Guds bud. Birger Gunnersens vapensköld är numera Lindberga hembygdsförenings symbol. Den föreställer en lind som symboliserar födelseorten. En minnessten över Birger Gunnersen står uppställd vid Lindbergs kyrka södra sida.
En av Varbergs stads tidigare lägen – staden Nyby eller Ny-Varberg – låg inom nuvarande Lindbergas gränser, vid kungsgården Lindhov. Staden förstördes fullständigt under Kalmarkriget 1611-1613. Ett påtagligt bevis från den gamla staden är de markerade grundmurarna från Karmeliterklostret och en modell som visar hur det såg ut.

Välkommen att upptäcka Lindberga – Du också!