Lindbergas hembygdssång brukar sjungas som avslutning på varje bygdespel till Klasa.

Sången är skriven och tonsatt av Lennart Larsson i Torpa och kan laddas ner nedan.

Lyssna på sången