I vårt arkiv finns bilder som ingen tittar på. Britt och Stig har under några år samlat lämpliga medlemmar i en studiecirkel för att gå igenom bilderna och bestämma vad, var och vem. Meningen är att resultaten skall presenteras på lämpligt sätt: album, hemsidan …
Just nu ser vi på hur Markus Svensson, vår webbmaster, kan presentera de 2000 bilderna på nätet.

Massor av DIA-bilder