Poängpromenaden 27 sept i Björke i samarbete med Valinge byalag lockade drygt 40 personer. Dagen var strålande och sensommarlik, banan var ca 2 km lång och kunde gås av både mycket unga och rätt så gamla där hjul behövdes !
Fråga nr 3, barn och vuxna, ströks pgra “felhantering”.

Rätt rad, vuxna är 2, X, 1, 1, X, X, 1, 1, 2 och vann gjorde Inga Carlsson, Torpa med 8 rätt. Tvåa blev Lena Johansson, Varberg med 7 rätt och Lena vann loppet bland “sjuorna” med skiljefrågan.
Skiljefrågans rätta antal var 100 och det var inte många som hade insett att de färgglada sugrören var så många.
Rätt rad, barn är 2, 2, 1, X, X, X, X, X, 2. Vann gjorde Ellie Svensson, Varberg på skiljefrågan.

Nästa poängpromenad blir hembygdsföreningens traditionella julpromenad vid Klasa 3 januari 2016, väl mött då!

Poängpromenaden i Björke