Lindberga hembygdsförening tog på sig uppgiften att restaurera Trönningenäs gamla väderkvarn till sitt forna utseende vilket påbörjades under vår och sommar 2007. Detta innebar bl.a att fasadplåten revs och ersattes med spån samt att kvarnen återigen fick vingar.
Invigning av kvarnen skedde den 4 Juli 2009, 110 år efter kvarnen uppfördes.

Köp även boken om Väderkvarnen i Trönningenäs.

För att se bilder från renoveringen, klicka här.