Lindberga Hembygdsförening anordnade en uppskattad poängpromenad i Stamnared den 13 april. Banan passerade Gunborg Nilssons fina snickerimuseum  som hon välvilligt visade för de som gick poängpromenaden.

Antal startande 73 vuxna och 2 barn

Rätt rad vuxen X1X 22X 11X X
Rätt rad barn 221 X11 XX2 X

Skiljefråga 235 g

Vinnare skiljefråga:
Anita Bengtsson, Permatsväg 24, Veddige 235g

Vinnare vuxna
1:a pris Elsy Nilsson, Storängsv 36, Varberg 9R/275g
2:a pris Henry Nilsson, Storängsvägen 36, Varberg 9R/176g
3:e pris Amanda Andersson, Stamnared, Varberg 9R/156g

Vinnare barn
1:a pris: Alice Thorsson, Hakestad 130 10R/367g
2:a pris Gustav Thorsson Hakestad 130 Ullared 10R/408g

Vinsterna kan hämtas på påskpromenaden vid Mellangården Rygg Valinge den 20 april 2014.

Resultat från Lindberga Hembygdsförenings poängpromenad i Stamnared den 13 april 2014