Föreningen verkar inom socknarna Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared, som fram till kommunsammanslagningen bildade Lindberga kommun. Kommunen avsatte, genom ett av sina sista beslut, medel som skulle utgöra grundplåt till bildandet av en hembygdsförening som också skedde den 10 November 1970.

Föreningen äger hembygdsgården Klasa i Lindberg med flera byggnader och en vacker trädgård. I manhusets vindsvåning har under flera år visats utställningar med olika teman. I brygghusets drängkammare pågår ständigt vävning och spinning. Till gården hör även linbasta och skvaltkvarn. I trädgården har de senaste åren uppförts ett bygdespel som handlat om gården och bygden.

Föreningen förvaltar även Tiondeboden i Valinge, som rymmer ett välordnat museum. I Valinge finns också Rya kvarn som sköts av föreningen.

Bolsestugan i Trönninge är ett populärt utflyktsmål som ägs av Varbergs kommun men förvaltas av hembygdsföreningen. På ängen bredvid firas årligen midsommarfest som är en av årets höjdpunkter.

Kvarnen i Trönningenäs är det senaste förvärvade objektet och som har restaurerats till ursptungligt skick.

Utöver bygdespel och utställning anordnar föreningen många aktiviteter under främst sommarhalvåret. Under några onsdagkvällar har vi öppet hus i Klasa, Bolsestugan och Tiondeboden. Dessutom ordnar vi valborgs- och midsommarfirande, allsång, utflykter, lieslåtter, friluftsgudstjänster m.m. Alla aktiviteter finns med i vårt årsprogram.