För nytt eller förnyat medlemsskap i Lindberga Hembygdsförening nyttjas Bankgiro 5796-2615 för inbetalning av medlemsavgift. Aktuell avgift är 120 kronor per person.

Vid inbetalning ange ”Medlemsavgift år” och namn på personer som betalar för medlemskap.

Ange dessutom er ”mailadress” om ni önskar erhålla påminnelse om hembygdsföreningens aktiviteter.