Varbergs Landsbygdsråd har nu publicerat boendeenkäten som omfattar hela kommunen och i synnerhet landsbygden. Enkäten finns att besvara på landsbygdsrådets hemsida och kommer även ut i pappersformat med början den 29 mars runt om i kommunen. Flera personer i samma hushåll kan besvara enkäten beroende av vilket behov av boende som finns för olika familjemedlemmar.

Stor Boendeenkät genomförs!