Byggmaterial har levererats av Derome byggvaror och träteknik.
Spånstickorna har levererats av bröderna Allan och Karl-Erik Josefsson i Kampås utanför Källsjö.

Tillverkning av ny kupol