Lördagen den 25 maj visade hembygdsföreningen hur torvupptagning gick till förr i tiden på Nycklamossen i Stamnared. Det visades både tillverkning av klappetorv och skäretorv samt beskrevs hur torvströ togs upp.
Förr var mossen mycket viktig för bönderna i Stamnared och varje bonde hade sin lilla lott i mossen där de kunde ta upp torv. Tiden mellan vårbruket och höskörden användes till torvupptagning och ett arbetslag var oftast på 11 personer och arbetsdagen brukade vara 12 till 13 timmar.

Torvupptagning på gammalt vis