Vi har av olika skäl varit tvungna att flytta datumen för bygdespelet från 11-12/8 till 3-4/8……….alltså första bygdespelsdagen är samma dag som vi har “Öppna hembygdsgårdars dag” (3/8).

Upprop till alla hemsideläsare