Med sitt magnifika läge på Kvarnbergets topp på Trönningenäshalvön, strax norr om Varberg, utgör Trönningnäs väderkvarn ett landmärke synligt vida omkring. Kvarnen avtecknar sig mot horisonten inte bara sett från landsbygden runt omkring utan också från Varbergs norra infart, stadens norra delar samt hamnen och hamninloppet. Kvarnen utgör också ett riktmärke för sjö- och luftfarande men utgör framför allt ett omistligt inslag i kulturmiljön.

Kvarnen byggdes år 1898 men troligen fanns det en kvarn på platsen även tidigare. Den byggdes av s.k. Balgöemigranter. Det var Balgöbor sen generationer som tvingats lämna sin ö på grund av att den kände godsägaren Alfred Bexell, känd bl.a. för sin jordhunger, trissade upp arrendet så att Balgöborna inte hade möjlighet att bjuda över.
De sista ägarna, familjen Giza, är ättlingar till de ursprungliga byggherrarna.

Kvarnen drevs med vind fram till omkring 1940. Även om elektrifieringen kom 1934 drevs kvarnen med el först senare. Under en mellanperiod drevs kvarnen även med en s.k. råoljemotor. 1960 revs den gamla spånbeklädnaden bort och ersattes med ståndfalsad plåt. Under denna period togs också de förfallna kvarnvingarna bort.

Kvarndriften upphörde 1965 framför allt för att underlaget minskade. Bönderna köpte egna kvarnar och krav på foderblandningar började komma. Det gick då inte längre att driva kvarnen på ett lönsamt sätt. Kvarnen har därefter stått oanvänd.

För kvarnens fortsatta bevarande skänkte familjen Giza år 2007 fastigheten till Lindberga Hembygdsförening som bildade en stiftelse för ändamålet. Stiftelsen ”Kvarnen i Trönningenäs” leds och organiseras av Lindberga Hembygdsförening.

Köp även boken om Väderkvarnen i Trönningenäs. Klicka här för mer info.

För visning, kontakta:
Bertil Bengtsson Tel: 0340-62 17 26, mobilnr. 070-62 17 353

Koordinater: RT 90: x 6340580, y 1283324

Läs mer om restaureringen av kvarnen.