Tiondeboden i Valinge uppfördes troligen på 1700-talet. Den byggdes för att förvara tiondet och är nu ett värdefullt museum, belägen på egen tomt ägd av Lindberga Hembygdsförening.

Tiondet är en urgammal beskattningsform som nämns redan i Moseböckerna. Tiondet infördes i Norden av biskop Asker år 1164 och gick då till den katolska kyrkan som fördelade en del till församlingens präst, en tredjedel till biskopen och en tredjedel till de fattiga.

Efter reformationen gick skatten, tiondet, istället till staten som särskilt på 1600-talet drev in mycket höga skatter för att kunna finansiera krigen på kontinenten. Eftersom skatten oftast togs ut i form av spannmål behövdes tiondebodarna för förvaring..

Under 1800-talet blev tiondebodarna sockenmagasin, ett slags sparbanker, gemensamt ägda av byborna. Spannmål sattes in och lånades ut mot ränta. Överskottet användes för gemensamma angelägenheter.

Då Lindberga Hembygdsförening bildades startade ordföranden, Allan Nilsson Nordmossa, och Valinges främste hembygdsforskare, eldsjälen Yngve Karlsson Kråkarp, först ett renoveringsarbete och sedan en insamling av gamla redskap och föremål från bygden.

I muséet, fördelat på sju rum och fyra våningar, finns nu ca 1000 katalogiserade föremål med allt från festkläder för damer till taktäckningsverktyg och arbetsskor för hästar.

Museet kan besökas i samband med friluftsgudstjänsten i maj varje år, vid öppet hus dagarna i juli varje år eller genom anmälan till de ansvariga.

För visning, kontakta:
Ellinor Bengtsson Tel: 0340-62 53 08, mobilnr. 073-352 14 16

Koordinater: RT 90: x 6343292, y 1288884