….det har städats och fejats i ”hönshuset” , jordbruksmaskiner har flyttats ut därifrån och placerats mycket mer lätt-tillgängligt i bredvidliggande uthus. De gamla jordbruksmaskinerna kommer nu mycket lättare att kunna beskådas. 

Hönshuset ska användas som utställningslokal så småningom , sålunda kommer vi att , redan i sommar , kunna se Karin Rudehills mycket vackra fotografier från Lindberga hembygdsområde. Dessa bilder var sist utställda i Trönningenäskvarnen för ett antal år sedan och sågs då av alltför få. Detta vill vi ändra på nu och hoppas att sommarens alla Klasa-gäster gör ett besök i ”hönshuset”.

Detta hus är också alltför utsatt av jordmassorna ,som ”trycker på” framväggen; därför ska man gräva ut framför och lägga singelsten. Klasas trädgård ska också dräneras för att vi ska slippa ”jumpa”.

Skvaltkvarnen har fått tegeltak. Britt-Inger och Henry Andersson ”sprang på”, som av en händelse, travar av fina och gamla tegelpannor. Ägaren skänkte dessa till LHF och Henry såg till att de kom till Klasa i syfte att användas till skvaltkvarnen. Det har inte varit lätt att lägga dessa pannor , då huset är snett och vint.

Uthuset/arkivet/verkstaden miste taket i vinterns största storm och måste naturligtvis få ett nytt. Detta är i skrivandets stund nästan klart

Allt detta kostar även om de frivilliga krafterna är många. Turligt nog fick hembygdsföreningen ett ganska ansenligt arv efter en avliden Torpabo. Detta skedde förra året och redovisades på årsmötet. Pengarna är väl placerade i väntan på investering och kommer att , efter styrelsebeslut , i viss mån användas till nödvändiga renoveringar och förbättringar.

Sommarens spännande utställning kommer att ha tema stolar och heter Varsågod och sitt! Ulla-Stina Benjaminsson intervjuades i ämnet och berättar att man eftersöker allahanda stolar i bygden från mjölkpallar till köks-trä-stolar, barnstolar, klädda stolar, stil-stolar och kopior av dessa, gärna gjorda av bygdens snickare. Man vill ha årtal, snickarnamn och historia. Välkomna och hör av er före 21 maj och hjälp utställningens ansvariga med material och underlag.

Och glöm inte perenndagen 12 maj! Växter och plantor mottages tacksamt.
Vi ser fram emot en livlig och rolig Klasa-säsong!

inga-lill ö.

VAD ÄR DET SOM HÄNDER PÅ KLASA……………?