2015 års årsmöte har hållits i, som vanligt, Valinge församlingshem. Ca 45 medlemmar deltog. Det kan tyckas vara väldigt få med tanke på att vi är 765 medlemmar i Lindberga hembygdsförening. Emellertid är våra årsmöten väl förberedda och okontroversiella, inga interna strider förväntas. Valberedningen har arbetat väl, ekonomin är det ordning på och revisorerna har alls inga anmärkningar.
Årmötesförhandlingarna leddes av en rutinerad Folke Rosengren och den formella delen avverkades snabbt.
Detta år har styrelsen ”omsatt ” 4 ledarmoter:
Ordförande sedan 9 år, Bertil Bengtsson, avgick och ersattes av Eive Viktorsson, Mångåriga styrelseledarmoterna Ingrid Lagerstedt och Gunnel Björcke slutar i år och kommer att synas i andra sammanhang; Ingrid som förut i vävstugan och Gunnel som ansvarig för arkivet. Erling Persson tackade också nej till omval i styrelsen.
Förutom ny ordförande invaldes tre nya suppleanter; Kristina Ekberg, Carin Lagerstedt och Håkan Bengtsson. Välkomna alla till hembygdsarbete !
Karl-Erik Carlsson tackade nej till fortsatt arbete i valberedningen och Irene Svensson lämnade Tiondeboden.
Alla”avgående” tackades med blommor och varma applåder.

Ulla-Stina Benjaminssons MÅNGÅRIGA hembygdsarbete ärades med hembygdsrörelsens finaste utmärkelse : Hembygdsförbundets hedersnål med lagerkrans.

Kerstin Gustafsson berättade om sin resa i Kirgistan och visar bilder. Syftet med resan var att inventera den kunskap som finns kring ullhantering och framställning av mycket speciella mattor. Avsikten var att denna kunskap skulle vara ett kunskapsvärldsarv. Under Kerstins berättande och bildvisning slås man av vilka kulturkrockar som kan uppstå!

Årsmötet avslutades med kaffe och dopp och trevlig samvaro.

i-l. ö.

Vi har haft 2015 års årsmöte och en del förändringar………