– Friluftsandakterna vid Tiondeboden (14/6) och vid Klasa hembygdsgård (19/7) börjar kl. 18.00 ! (inte 19.00, vilket står i programmet)

– Midsommarfirandet (20/6) blir ,som vanligt, vid Bolsestugan (inte vid Klasa som programmet anger)

– Bygdespelet, numera kallad friluftsteater, blir 16 och 17/8 i Klasas trädgård.

ALLT KOMMER ATT AFFISCHERAS!

Vi har några programändringar/tillägg under sommaren