Tillverkning av vingar.

Kranarbetet har utförts av Krantjänst i Varberg AB.
Limträbalkar till vingar har levererats av Derome byggvaror och träteknik.
Stålprodukter har levererats av Stegerud Steel AB.

Vingar